องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยสุราษฎร์ธานี

 

Links

 

 

สถานที่ตั้ง วษท.สุราษฎร์ธานี

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโฯโลยีสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ 3 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84250 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,107 ไร่ 2 งาน 30.6 ตารางวา ระยะทาง ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 82 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 70 กิโลเมตร และ ห่างจากกรุงเทพฯ 645 กิโลเมตร


Random Pics