องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยสุราษฎร์ธานี

 

Links

 

 

รูปภาพ ต่างๆ


วัน เดือน ปี รูปกิจกรรม ต่างๆ
1-5 มิ.ย. 2558 อกท.รวมพลังสร้างชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี...
10-14 ก.พ. 2558 อกท.ชาติ ครั้งที่ 36 วันที่่ 10-14 ก.พ. 2558 ณ. วษท.ตาก
8-12 ธ.ค. 2557 อกท.ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 36 ณ.วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
25-26 ส.ค. 2557 อกท. ภาคหน่วย ครั้งที่ 31 ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลบีสุราษฎร์ธานี
25-29  พ.ย. 2556 อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 35 ณ. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์