:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ที่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร.077-399079 แฟกซ์. 077-399264 อีเมล์. suratatc@gmail.com:: :: ปรัชญา "ผู้เรียนเป็นผู้สำคัญแห่งการเรียนรู้" :: :: วิสัยทัศน์ "เป็นวิทยาลัยชั้นนำ จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน" ::

Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 81 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน


  
อัตลักษณ์ , พันธกิจ  
 

  อัตลักษณ์  "คิดเป็น ทำได้"
  เอกลักษณ์ "เป็นสถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ และบริการชุมชน"

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปรัชญา

ผู้เรียนเป็นผู้สำคัญแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

เป็นวิทยาลัยชั้นนำ จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจ

1) จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3) เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา
4) พัฒนาระบบฟาร์ม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บุคลากรในสถานศึกษา
ให้มีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาและบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


สงวนลิขสิทธิ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ออกแบบและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
Suratthani College of Agriculture and Technology Amphophnom SuratThani 84250 | Tel : 077-399079 Fax : 077-399264
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ที่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร.077-399079 แฟกซ์. 077-399264 อีเมล์. suratatc@gmail.com:: :: ปรัชญา "ผู้เรียนเป็นผู้สำคัญแห่งการเรียนรู้" :: :: วิสัยทัศน์ "เป็นวิทยาลัยชั้นนำ จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน" ::